Disclaimer

Copyright, Cookies en Privacy

Lees hier de disclaimer. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij Promec BV streeft naar het geven van correcte en actuele informatie. Aan de informatie op de website van Promec BV kunnen geen rechten ontleend worden.

Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op. Promec BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. Promec BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website.

Copyright

Promec BV behoudt zich het auteursrecht op deze website voor. Uitsluitend met uitdrukkelijke bronvermelding van Promec BV is het toegestaan de informatie op deze website geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze over te nemen en/of te verspreiden.

Cookies en webstatistieken

Promec BV maakt gebruik van cookies en webstatistieken om beter inzicht te krijgen in het gebruik van haar website door de verschillende bezoekers. Met die informatie kan Promec BV haar website verbeteren en beter laten aansluiten op uw behoeften.

Privacy

Promec BV verwerkt (verzamelt, gebruikt, bewaart, verstrekt en vernietigt) persoonsgegevens. Hierbij neemt Promec BV de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp ) in acht.
Persoonsgegevens worden door Promec BV alleen verwerkt ten behoeve van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd of daarmee verenigbare doeleinden.