Meettechnieken

"Meten is weten"

Promec BV verricht o.a.:

- Lager- en trillings metingen
- Ultrasone wanddikte metingen
- Geometrische lasermetingen
- Geluidsmetingen

Promec BV onderscheid zich van collega-bedrijven doordat zij beschikt over bijzondere meetapparatuur. Metingen zijn o.a. lagermetingen, trillingsmetingen, ultrasone wanddikte metingen en geometrische lasermetingen.

Bij aanvang van een project in de engineeringfase kan Promec BV uitgebreide metingen doen om het vraagstuk in kaart te brengen.

Tijdens de fabricage in de werktuigbouwkundige fase controleren we de juiste maatvoering.

Tijdens de installatie en opbouw gebruiken we onze laserapparatuur en daarna kunnen we desgewenst de installatie blijven monitoren.

Door middel van deze aanpak zorgt Promec BV voor een betrouwbaar eindresultaat.

Lager- en trillings metingen

Trillingen zijn oorzaak van vele problemen en stilstand. Door het uitvoeren van lager- en trillings metingen kan Promec BV een goed beeld krijgen van nieuw geïnstalleerde machines en de conditie van uw bestaande machines of installaties. Zo wordt onverwacht uitval gereduceerd tot een minimum.

Ultrasone wanddikte metingen

Om de afname van de wanddikte van onder andere leidingen, machineplaten, ketelwanden, slijtplaten van uw machine of installatie te bepalen voert Promec BV ultrasoon wanddiktemetingen uit. Promec BV beschikt over A-beeld apparatuur van het Duitse fabricaat Krautkramer, dit is de beste apparatuur op de markt.

Geometrische lasermetingen

De mogelijkheden van laseruitlijnen zijn zeer uitgebreid, van het uitlijnen van koppelingen tot het uitvoeren van rechtheid, vlakheid, haaksheid en parallelliteitmetingen. Verder beschikt Promec BV over een speciale laser waarmee pulley’s, ketting- en tandwielen kunnen worden uitgelijnd.

Om een betrouwbare meting te waarborgen beschikt Promec BV over meetapparatuur van het Zweedse fabricaat EasyLaser.

Geluidsmetingen

Geluidsniveau metingen worden verricht volgens de Nederlandse Praktijk Richtlijn NPR 3438 en de AI-4 (Arborichtlijn “Lawaai op de arbeidsplaats”). Van deze metingen ontvangt u een rapportage waarmee u enerzijds uw situatie kunt verantwoorden naar de overheid en anderzijds een actieplan heeft om te komen tot de geldende normen.

Promec BV beschikt over meetapparatuur van het fabricaat Brüel & Kjaer. De meetapparatuur is speciaal geschikt voor Arbo, milieu en machinegeluid.